top of page
SHIHO_YOSHIDA_QUARRY_LL.jpg

SHIHO YOSHIDA / QUARRY

2018

Art direction - Hiroaki Nagai
Design - Mitsuki Kashiwagi
Photograph - Shiho Yoshida
Client -Yumiko Chiba Associates

bottom of page